Szkolenia KNX Partner

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character
Start O systemie KNX

Wprowadzenie - informacje podstawowe o systemie KNX

Email Drukuj PDF

System KNX (dawniej nazywany EIB) jest rozproszonym, magistralnym systemem sterowania automatyk domu/budynku. Jego podstaw stanowi magistrala, do ktrej doczone s urzdzenia dziaajce w systemie. Magistrala moe by zrealizowana za pomoc:

- dodatkowego przewodu (skrtki czteroyowej) ? wersja KNX TP (Twisted Pair)

- sieci zasilajcej (Powerline) , ktra wykorzystywana jest do transmisji danych ? wersja KNX PL

- transmisji radiowej ? wersja KNX RF

- transmisji z wykorzystaniem sieci IP ? wersja KNX IP.

Wszystkie cztery wersje medium komunikacyjnego (magistrali) mog by ze sob czone za pomoc urzdze nazywanych ?cznikami medialnymi?. Najczciej, ze wzgldu na najnisz cen i du ilo dostpnych urzdze, wykorzystywana jest wersja dedykowany systemu z dedykowanym przewodem w postaci skrtki (KNX TP).

Urzdzenia doczone do danego typu magistrali, komunikujc si ze sob wykonuj zaprogramowane w nich zadania (rysunek 1).

Rysunek 1. Poczenie funkcji wykorzystywanych w automatyce budynkowej.

Programowanie systemu polega na okreleni sposobu reakcji urzdze na zaistniae sytuacje i powizanie ich we wsppracujce ze sob grupy. Np. poczenie przycisku sterujcego z przekanikiem zaczajcym opraw owietleniow (rysunek 2).

Rysunek 2. Realizacja pocze grupowych w systemie KNX.

Najczciej, podczas automatyzacji domu/budynku wykorzystuje si sterowanie:

- owietleniem,

- roletami,

- ogrzewaniem,

- klimatyzacj/wentylacj,

- kontrol obecnoci i wspprac z systemem alarmowym,

- ?i wiele, wiele innych.

Dziki poczeniu tych wszystkich funkcji w jeden, wsppracujcy ze sob system, moliwa jest interakcja pomidzy nimi. Mona np. zaprogramowa zaczenie owietlenia tylko w przypadku wystarczajcej iloci wiata padajcego z zewntrz, poprzez integracj tej funkcji ze sterowaniem roletami.

Sterowanie ogrzewaniem rwnie mona w atwy sposb poczy ze sterowaniem klimatyzacj tak, aby urzdzenia te nie zaczay si jednoczenie, utrzymujc przy tym komfortow temperatur w kadym pomieszczeniu osobno.

Dziki integracji wszystkich funkcji w jednym systemie, moliwa jest rwnie wizualizacja dziaania caej automatyki domu/budynku za pomoc komputera, panelu dotykowego zamontowanego na cianie czy te urzdze przenonych (tabletw, smartfonw i telefonw komrkowych).

Wsppraca urzdze umoliwia przede wszystkim automatyzacj sterowania. Dziki czemu moliwe jest uzyskanie oszczdnoci energii. Sterowanie ogrzewaniem w kadym pomieszczeniu osobno za pomoc zegara ze zdefiniowanymi wczeniej programami czasowymi lub/i uzalenienie trybw pracy od obecnoci domownikw w danym pomieszczeniu.

Ogromn zalet systemu jest rwnie fakt, e jest on rozwijany przez wiele firm. Wszystkie urzdzenia produkowane przez te firmy s ze sob kompatybilne. Gwarantuje to Certyfikacja organizacji KONNEX, ktra midzy innymi jest odpowiedzialna za weryfikacj kompatybilnoci. Kade urzdzenie poprawnie pracujce w tym standardzie, ma na obudowie logo KNX co gwarantuje jego poprawn wspprac z systemem.

Daje to potencjalnemu inwestorowi/uytkownikowi gwarancj, i jego system na kadym etapie realizacji i eksploatacji bdzie modyfikowalny i skalowalny wedug potrzeb oraz uniezalenia go od jednego producenta.

KNX TP w liczbach:

Ilo producentw urzdze: 300

Ilo produkowanych (rnych) urzdze: ok. 7000

Maksymalna liczba urzdze w systemie: 57 483

Statystycznie rednia ilo urzdze w jednym systemie (dane z polskiego rynku): ok. 60 -70

Maksymalna ilo niezalenie dziaajcych fragmentw (segmentw) instalacji oddzielonych od siebie galwanicznie w ramach jednego systemu: 916

Maksymalna ilo funkcji, jak mona zrealizowa w ramach jednego systemu: 65534

Maksymalna ilo okablowania systemowego (przewodu magistralnego w ramach jednego systemu): 916 km (916000 m)

Statystyczna wielko instalacji (przewodu magistralnego) w domu: 200-300 m

 

Certyfikowane Centrum szkoleniowe KNX


Szukaj

rozdzielnia2.jpg

Nasze Laboratorium

Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.