Szkolenia KNX Partner

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character
Start Szkolenia KNX Informacje o kursie zaawansowanym KNX

KNX ADVANCED COURSE

Email Drukuj PDF

Jako jedyne Centrum Szkoleniowe w Polsce (oraz jedno z nielicznych w Europie) posiadamy uprawnienia do realizacji kursw rozszerzonych KNX (wicej)

Podczas kursu zostan omwione oraz zrealizowane w formie wicze praktycznych nastpujce zagadnienia (opis oglny):

- Kontrola owietlenia: sterowanie owietleniem za pomoc czujnikw ruchu, czujnikw obecnoci, kontrola natenia owietlenia w otwartej oraz zamknitej ptli sprzenia zwrotnego,

- Kontrola ogrzewania: Integracja ogrzewania z systemem automatyzacji budynku, lokalne sterowanie ogrzewaniem, sterowanie dwustanowe, PWM, cige, sterowaniem wentylacj z zastosowaniem dedykowanych urzdze,

- System bezpieczestwa: zastosowanie systemu KNX jako systemu bezpieczestwa (z zastosowaniem dedykowanych urzdze KNX), integracja systemu alarmowego z systemem KNX,

- Wizualizacja w systemie KNX: zastosowanie wywietlaczy informacyjnych, paneli dotykowych, dedykowanego oprogramowania wizualizacyjnego oraz wizualizacja z wykorzystaniem technologii internetowych,

- Operacje logiczne: wykorzystanie operacji logicznych podczas programowania systemu KNX, operacje logiczne wbudowane w podstawowe urzdzenia, typowe moduy logiczne,

- Sprzga liniowe/obszarowe, repetytory: zastosowanie sprzgie w rozlegych instalacjach, wykorzystanie Internetu do poczenia linii/obszarw systemu KNX, zdalne programowanie systemu KNX,

- Narzdzia dodatkowe do ETS4: schematy logiczne instalacji KNX, graficzna reprezentacja projektw systemu KNX,

- Flagi: zastosowanie flag (znacznikw) w obiektach komunikacyjnych w typowych oraz zaawansowanych sytuacjach podczas transmisji w systemie

- Integracja systemu KNX ze sterownikami PLC - moliwo wykorzystania sterownikw PLC wyposaonych w interfejs KNX (wej/wyj, zasobw wewntrznych i innych elementw dostpnychw PLC).

Powysze zagadnienia zostan omwione (wprowadzenie teoretyczne) oraz zrealizowane na specjalnie do tego celu przygotowanych stanowiskach laboratoryjnych.

Czas trwania kursu: 40 h lekcyjnych.

Po ukoczeniu kursu uczestnicy otrzymuj Midzynarodowy Certyfikat

KNX ADVANCED COURSE

Informacja o ukoczeniu kursu rozszerzonego zostanie odnotowane na stronie Partner KNX.

W kursie rozszerzonym uczestniczy mog tylko osoby, ktre ukoczyy kurs podstawowy!

Szczegowy harmonogram Kursu ZAAWANSOWANEGO KNX (KNX ADVANCED COURSE):

1. Sprzga (obszarowe, liniowe, repetytory):

 1. Adresowanie
 2. Rczne dodawanie adresw do tablicy filtrw
 3. Parametryzacja sprzgie
 4. Poczenie mediw komunikacyjnych (PL, IP, RF)

2. Bezpieczestwo transmisji w KNX:

 1. Cykliczne wysyanie telegramw z monitorowaniem odbioru (alarm wiatrowy),
 2. Priorytety,
 3. Monitorowanie zasilania,
 4. Realizacja systemu alarmowego z zastosowaniem systemu KNX (centrala alarmowa, detektory stref, czujniki ruchu),

3. Flagi obiektw komunikacyjnych:

 1. Wanienie dziaania flag (C, R, W, T, U)
 2. Kolejno przypisywania flag,
 3. Odpytywanie obiektw z wicej ni jedn grup adresow,
 4. Zaznaczenie flag w realizacji wycznika schodowego,

4. Kontrola jasnoci:

 1. Sterowanie owietleniem ciemnianym (arowe, LED, elektroluminescencyjne ? ?wietlwki?),
 2. Kalibracja wyjcia ciemniaczy (korekcja charakterystyki wyjciowej),
 3. Czujniki jasnoci ? kontrola jasnoci w otwartej ptli sprzenia zwrotnego, sterowanie progowe,
 4. Czujniki jasnoci ? kontrola w zamknitej ptli sprzenia zwrotnego, sterowanie cige z utrzymaniem staej jasnoci,
 5. Zadawanie wartoci jasnoci,
 6. Blokowanie automatycznej kontroli jasnoci,

5. Operacje logiczne w KNX:

 1. Opnienia czasowe,
 2. Podstawowe funkcje logiczne w urzdzeniach KNX (AND, OR, GATE, LOCK),
 3. Moduy logiczne ? schematy graficzne funkcji logicznych,
 4. Funkcje logiczne oraz operacje arytmetyczne w zaawansowanych urzdzeniach KNX (Panele dotykowe, serwery wizualizacyjne),

6. Sterowanie ogrzewaniem w KNX:

 1. Projektowanie sterowania ogrzewaniem,
 2. Sposoby sterowania ogrzewaniem (dwustanowe, cige, PWM),
 3. Tryby pracy ogrzewania (Komfortowe, oszczdnociowe, nocne, antyzamroeniowe),
 4. Poczenie lokalnego sterowania ogrzewaniem z BMS,
 5. Zmiana wartoci bazowej z poziomu BMS,
 6. Sterowanie uzalenione od czasu,
 7. Sterowanie chodzeniem,

7. Wizualizacja systemu KNX:

 1. Wizualizacja z zastosowaniem paneli informacyjnych,
 2. Wizualizacja z zastosowaniem dedykowanych paneli dotykowych,
 3. Wizualizacja z zastosowaniem oprogramowania wizualizacyjnego KNX,
 4. Wizualizacja z zastosowaniem serwerw internetowych,
 5. Ustawienia parametrw sprzgie dla potrzeb wizualizacji,
 6. Odpytywanie grup w systemach wizualizacji,

8. Narzdzia dodatkowe KNX:

 1. Odczytywanie informacji o urzdzeniach,
 2. Monitoring telegramw, statystyka transmisji w systemie KNX,
 3. Wymuszanie rozkazw w systemie KNX,
 4. Opcje dodatkowe w programie ETS4 (np. doczanie plikw dodatkowych),
 5. Sposb tworzenia projektw logicznych dla systemu KNX,
 6. Sceny wietlne- konfiguracja,
 7. Sceny wietlne ? uczenie,
 8. Sterowanie z zastosowaniem programw czasowych,

9. Integracja systemu KNX z PLC:

 1. Przygotowanie projektu w sterowniku PLC,
 2. Transfer projektu z PLC do ETS4 (poczenie zmiennych wewntrznych sterownika z obiektami komunikacyjnymi KNX),
 3. Poczenie systemu KNX z PLC,
 4. Wykorzystanie zasobw PLC w systemie KNX,
 5. Wizualizacja KNX w WebSerwer?ze PLC,

Harmonogram czasowy realizacji poszczeglnych moduw:

L.p.

Nazwa moduu:

Ilo czasu czas

(godz. lekc.)

1.

Sprzga (liniowe, obszarowe, repetytory)

3 h

2.

Bezpieczestwo transmisji w KNX

4 h

3.

Flagi obiektw komunikacyjnych

2 h

4.

Kontrola jasnoci

5 h

5.

Operacje logiczne w KNX

5 h

6.

Sterowanie ogrzewaniem w KNX

5 h

7.

Wizualizacja systemu KNX

6 h

8.

Narzdzia dodatkowe KNX

5 h

9.

Integracja systemu KNX z PLC

5 h

Kurs realizowany jest w znaczcej czci jako wiczenia praktyczne. Kady modu omawiany jest na wstpie teoretycznie (ok. 15 minut do moduu), nastpnie realizowane s wiczenia praktyczne, zgodnie z zeszytem wicze oraz zmianami (rozszerzeniami) zadanymi przez prowadzcego zajcia.

Dla osb, ktre ukoczyy Kurs Podstawowy KNX w Wrocawskim Centrum Szkoleniowym specjalna cena kursu rozszerzonego: 2000 z (netto +23%VAT)

 

Certyfikowane Centrum szkoleniowe KNX


Szukaj

stanowiska1.jpg

Nasze Laboratorium

Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.