Szkolenia KNX Partner

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Szkolenia KNX Informacje o kursie zaawansowanym KNX

KNX ADVANCED COURSE

Email Drukuj PDF

Jako jedyne Centrum Szkoleniowe w Polsce (oraz jedno z nielicznych w Europie) posiadamy uprawnienia do realizacji kursów rozszerzonych KNX (więcej)

Podczas kursu zostaną omówione oraz zrealizowane w formie ćwiczeń praktycznych następujące zagadnienia (opis ogólny):

- Kontrola oświetlenia: sterowanie oświetleniem za pomocą czujników ruchu, czujników obecności, kontrola natężenia oświetlenia w otwartej oraz zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego,

- Kontrola ogrzewania: Integracja ogrzewania z systemem automatyzacji budynku, lokalne sterowanie ogrzewaniem, sterowanie dwustanowe, PWM, ciągłe, sterowaniem wentylacją z zastosowaniem dedykowanych urządzeń,

- System bezpieczeństwa: zastosowanie systemu KNX jako systemu bezpieczeństwa (z zastosowaniem dedykowanych urządzeń KNX), integracja systemu alarmowego z systemem KNX,

- Wizualizacja w systemie KNX: zastosowanie wyświetlaczy informacyjnych, paneli dotykowych, dedykowanego oprogramowania wizualizacyjnego oraz wizualizacja z wykorzystaniem technologii internetowych,

- Operacje logiczne: wykorzystanie operacji logicznych podczas programowania systemu KNX, operacje logiczne wbudowane w podstawowe urządzenia, typowe moduły logiczne,

- Sprzęgła liniowe/obszarowe, repetytory: zastosowanie sprzęgieł w rozległych instalacjach, wykorzystanie Internetu do połączenia linii/obszarów systemu KNX, zdalne programowanie systemu KNX,

- Narzędzia dodatkowe do ETS4: schematy logiczne instalacji KNX, graficzna reprezentacja projektów systemu KNX,

- Flagi: zastosowanie flag (znaczników) w obiektach komunikacyjnych w typowych oraz zaawansowanych sytuacjach podczas transmisji w systemie

- Integracja systemu KNX ze sterownikami PLC - możliwość wykorzystania sterowników PLC wyposażonych w interfejs KNX (wejść/wyjść, zasobów wewnętrznych i innych elementów dostępnych w PLC).

Powyższe zagadnienia zostaną omówione (wprowadzenie teoretyczne) oraz zrealizowane na specjalnie do tego celu przygotowanych stanowiskach laboratoryjnych.

Czas trwania kursu: 40 h lekcyjnych.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują Międzynarodowy Certyfikat

KNX ADVANCED COURSE

Informacja o ukończeniu kursu rozszerzonego zostanie odnotowane na stronie Partner KNX.

W kursie rozszerzonym uczestniczyć mogą tylko osoby, które ukończyły kurs podstawowy!

Szczegółowy harmonogram Kursu ZAAWANSOWANEGO KNX (KNX ADVANCED COURSE):

1. Sprzęgła (obszarowe, liniowe, repetytory):

 1. Adresowanie
 2. Ręczne dodawanie adresów do tablicy filtrów
 3. Parametryzacja sprzęgieł
 4. Połączenie mediów komunikacyjnych (PL, IP, RF)

2. Bezpieczeństwo transmisji w KNX:

 1. Cykliczne wysyłanie telegramów z monitorowaniem odbioru (alarm wiatrowy),
 2. Priorytety,
 3. Monitorowanie zasilania,
 4. Realizacja systemu alarmowego z zastosowaniem systemu KNX (centrala alarmowa, detektory stref, czujniki ruchu),

3. Flagi obiektów komunikacyjnych:

 1. Waśnienie działania flag (C, R, W, T, U)
 2. Kolejność przypisywania flag,
 3. Odpytywanie obiektów z więcej niż jedną grupą adresową,
 4. Zaznaczenie flag w realizacji wyłącznika schodowego,

4. Kontrola jasności:

 1. Sterowanie oświetleniem ściemnianym (żarowe, LED, elektroluminescencyjne – „świetlówki”),
 2. Kalibracja wyjścia ściemniaczy (korekcja charakterystyki wyjściowej),
 3. Czujniki jasności – kontrola jasności w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego, sterowanie progowe,
 4. Czujniki jasności – kontrola w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, sterowanie ciągłe z utrzymaniem stałej jasności,
 5. Zadawanie wartości jasności,
 6. Blokowanie automatycznej kontroli jasności,

5. Operacje logiczne w KNX:

 1. Opóźnienia czasowe,
 2. Podstawowe funkcje logiczne w urządzeniach KNX (AND, OR, GATE, LOCK),
 3. Moduły logiczne – schematy graficzne funkcji logicznych,
 4. Funkcje logiczne oraz operacje arytmetyczne w zaawansowanych urządzeniach KNX (Panele dotykowe, serwery wizualizacyjne),

6. Sterowanie ogrzewaniem w KNX:

 1. Projektowanie sterowania ogrzewaniem,
 2. Sposoby sterowania ogrzewaniem (dwustanowe, ciągłe, PWM),
 3. Tryby pracy ogrzewania (Komfortowe, oszczędnościowe, nocne, antyzamrożeniowe),
 4. Połączenie lokalnego sterowania ogrzewaniem z BMS,
 5. Zmiana wartości bazowej z poziomu BMS,
 6. Sterowanie uzależnione od czasu,
 7. Sterowanie chłodzeniem,

7. Wizualizacja systemu KNX:

 1. Wizualizacja z zastosowaniem paneli informacyjnych,
 2. Wizualizacja z zastosowaniem dedykowanych paneli dotykowych,
 3. Wizualizacja z zastosowaniem oprogramowania wizualizacyjnego KNX,
 4. Wizualizacja z zastosowaniem serwerów internetowych,
 5. Ustawienia parametrów sprzęgieł dla potrzeb wizualizacji,
 6. Odpytywanie grup w systemach wizualizacji,

8. Narzędzia dodatkowe KNX:

 1. Odczytywanie informacji o urządzeniach,
 2. Monitoring telegramów, statystyka transmisji w systemie KNX,
 3. Wymuszanie rozkazów w systemie KNX,
 4. Opcje dodatkowe w programie ETS4 (np. dołączanie plików dodatkowych),
 5. Sposób tworzenia projektów logicznych dla systemu KNX,
 6. Sceny świetlne- konfiguracja,
 7. Sceny świetlne – uczenie,
 8. Sterowanie z zastosowaniem programów czasowych,

9. Integracja systemu KNX z PLC:

 1. Przygotowanie projektu w sterowniku PLC,
 2. Transfer projektu z PLC do ETS4 (połączenie zmiennych wewnętrznych sterownika z obiektami komunikacyjnymi KNX),
 3. Połączenie systemu KNX z PLC,
 4. Wykorzystanie zasobów PLC w systemie KNX,
 5. Wizualizacja KNX w WebSerwer’ze PLC,

Harmonogram czasowy realizacji poszczególnych modułów:

L.p.

Nazwa modułu:

Ilość czasu czas

(godz. lekc.)

1.

Sprzęgła (liniowe, obszarowe, repetytory)

3 h

2.

Bezpieczeństwo transmisji w KNX

4 h

3.

Flagi obiektów komunikacyjnych

2 h

4.

Kontrola jasności

5 h

5.

Operacje logiczne w KNX

5 h

6.

Sterowanie ogrzewaniem w KNX

5 h

7.

Wizualizacja systemu KNX

6 h

8.

Narzędzia dodatkowe KNX

5 h

9.

Integracja systemu KNX z PLC

5 h

Kurs realizowany jest w znaczącej części jako ćwiczenia praktyczne. Każdy moduł omawiany jest na wstępie teoretycznie (ok. 15 minut do modułu), następnie realizowane są ćwiczenia praktyczne, zgodnie z zeszytem ćwiczeń oraz zmianami (rozszerzeniami) zadanymi przez prowadzącego zajęcia.

 

Dla osób, które ukończyły Kurs Podstawowy KNX w Wrocławskim Centrum Szkoleniowym specjalna cena kursu rozszerzonego: 2000 zł (netto +23%VAT)

 

 

Szukaj

sala_wykladowa_as1.jpg

Nasze Laboratorium

Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.