Szkolenia KNX Partner

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character
Start O Centrum Szkoleniowym

O Centrum Szkoleniowym

Email Drukuj PDF

Zesp Certyfikowanych Centrw Szkoleniowych KNX to trzy orodki szkoleniowe dziaajce we Wrocawiu i Warszawie.

We Wrocawiu jeden z orodkw ulokowany jest na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocawskiej w Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki.

Drugi dziaa we Wrocawskim Centrum Ksztacenia Praktycznego, jednostce dydaktycznej specjalizujcej si w ksztaceniu zawodowym modziey szk rednich.

Trzeci orodek szkoleniowy dziaa w Warszawie, w willi wyposaonej w system KNX. Dziki temu kursanci, oprcz zaj teoretycznych i praktycznych, maj okazj zobaczy dziaanie systemu w praktyce. W tym orodku realizowane s rwnie szkolenia zaawansowane KNX, szkolenia dotyczce wizualizacji oraz warsztaty w trakcie ktrych programowany jest rzeczywisty dom.

Pierwsze Centrum Szkoleniowe dziaa od listopada 2001 roku i posiada akredytacj KONNEX Bruksela odnawian w kwietniu 2007 oraz styczniu 2011 roku. (kade centrum szkoleniowe zobowizane jest odnawia certyfikacj co trzy lata).

Od 28 maja 2009 roku Centrum Szkoleniowe posiada certyfikacj uprawniajc do organizowania kursw KNX na poziomie rozszerzonym (KNX ADVANCED COURSE).

Kolejne zostay uruchomione we wrzeniu 2012 roku i styczniu 2013 roku.

Zajcia prowadzone s przy szeciu stanowiskach laboratoryjnych wyposaonych w osprzt firm:

 • ABB
 • BERKER
 • DIVUS DOMUS (Emiter)
 • GIRA
 • HAGER
 • HDL
 • HDL
 • JUNG
 • THEBEN
 • WAGO

Szkolenia prowadzi dowiadczona kadra dydaktyczna Politechniki Wrocawskiej. Nasi wykadowcy oprcz doskonaego przygotowania teoretycznego posiadaj praktyczn wiedz nabyt podczas realizacji wielu instalacji z zastosowaniem systemu KNX.

W trakcie szkolenia podstawowego, kursanci zapoznaj si z typowymi urzdzeniami systemu KNX podczas realizacji funkcji:

 • Sterowania owietleniem,
 • Sterowania ogrzewaniem,
 • Sterowania roletami,
 • Poczenia segmentw liniowych z zastosowaniem sprzgie,

Ponadto w trakcie tego szkolenia, uczestnicy maj moliwo zapoznania si z bardziej zaawansowanymi funkcjami, takimi jak:

 • Wizualizacja za pomoc komputera PC i specjalistycznego oprogramowania,
 • Wizualizacja z zastosowaniem paneli dotykowych,
 • Moduy logiczne i ich zastosowania,
 • Automatyzacja sterowania owietleniem z zastosowaniem czujnikw ruchu i natenia owietlenia,
 • Integracja systemu KNX z sterownikami PLC (!)
 • Integracja systemu KNX z systemem CRESTRON (system sterowania multiroom'em) (!)
 

Certyfikowane Centrum szkoleniowe KNX


Szukaj

stanowiska1.jpg

Nasze Laboratorium

Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.