Szkolenia KNX Partner

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start O systemie KNX

Wprowadzenie - informacje podstawowe o systemie KNX

Email Drukuj PDF

 

System KNX (dawniej nazywany EIB) jest rozproszonym, magistralnym systemem sterowania automatyką domu/budynku. Jego podstawę stanowi magistrala, do której dołączone są urządzenia działające w systemie. Magistrala może być zrealizowana za pomocą:

- dodatkowego przewodu (skrętki czterożyłowej) – wersja KNX TP (Twisted Pair)

- sieci zasilającej (Powerline) , która wykorzystywana jest do transmisji danych – wersja KNX PL

- transmisji radiowej – wersja KNX RF

- transmisji z wykorzystaniem sieci IP – wersja KNX IP.

Wszystkie cztery wersje medium komunikacyjnego (magistrali) mogą być ze sobą łączone za pomocą urządzeń nazywanych „łącznikami medialnymi”. Najczęściej, ze względu na najniższą cenę i dużą ilość dostępnych urządzeń, wykorzystywana jest wersja dedykowany systemu z dedykowanym przewodem w postaci skrętki (KNX TP).

 

Urządzenia dołączone do danego typu magistrali, komunikując się ze sobą wykonują zaprogramowane w nich zadania (rysunek 1).

 

 

Rysunek 1. Połączenie funkcji wykorzystywanych w automatyce budynkowej.

 

Programowanie systemu polega na określeni sposobu reakcji urządzeń na zaistniałe sytuacje i powiązanie ich we współpracujące ze sobą grupy. Np. połączenie przycisku sterującego z przekaźnikiem załączającym oprawę oświetleniową (rysunek 2).

Rysunek 2. Realizacja połączeń grupowych w systemie KNX.

 Najczęściej, podczas automatyzacji domu/budynku wykorzystuje się sterowanie:

- oświetleniem,

- roletami,

- ogrzewaniem,

- klimatyzacją/wentylacją,

- kontrolą obecności i współpracą z systemem alarmowym,

- …i wiele, wiele innych.

 Dzięki połączeniu tych wszystkich funkcji w jeden, współpracujący ze sobą system, możliwa jest interakcja pomiędzy nimi. Można np. zaprogramować załączenie oświetlenia tylko w przypadku wystarczającej ilości światła padającego z zewnątrz, poprzez integrację tej funkcji ze sterowaniem roletami.

Sterowanie ogrzewaniem również można w łatwy sposób połączyć ze sterowaniem klimatyzacją tak, aby urządzenia te nie załączały się jednocześnie, utrzymując przy tym komfortową temperaturę w każdym pomieszczeniu osobno.

 Dzięki integracji wszystkich funkcji w jednym systemie, możliwa jest również wizualizacja działania całej automatyki domu/budynku za pomocą komputera, panelu dotykowego zamontowanego na ścianie czy też urządzeń przenośnych (tabletów, smartfonów i telefonów komórkowych).

 Współpraca urządzeń umożliwia przede wszystkim automatyzację sterowania. Dzięki czemu możliwe jest uzyskanie oszczędności energii. Sterowanie ogrzewaniem w każdym pomieszczeniu osobno za pomocą zegara ze zdefiniowanymi wcześniej programami czasowymi lub/i uzależnienie trybów pracy od obecności domowników w danym pomieszczeniu.

 Ogromną zaletą systemu jest również fakt, że jest on rozwijany przez wiele firm. Wszystkie urządzenia produkowane przez te firmy są ze sobą kompatybilne. Gwarantuje to Certyfikacja organizacji KONNEX, która między innymi jest odpowiedzialna za weryfikację kompatybilności. Każde urządzenie poprawnie pracujące w tym standardzie, ma na obudowie logo KNX co gwarantuje jego poprawną współpracę z systemem.

Daje to potencjalnemu inwestorowi/użytkownikowi gwarancję, iż jego system na każdym etapie realizacji i eksploatacji będzie modyfikowalny i skalowalny według potrzeb oraz uniezależnia go od jednego producenta.

 

KNX TP w liczbach:

Ilość producentów urządzeń: 300

Ilość produkowanych (różnych) urządzeń: ok. 7 000

Maksymalna liczba urządzeń w systemie: 57 483

Statystycznie średnia ilość urządzeń w jednym systemie (dane z polskiego rynku): ok. 60 -70

Maksymalna ilość niezależnie działających fragmentów (segmentów) instalacji oddzielonych od siebie galwanicznie w ramach jednego systemu: 916

Maksymalna ilość funkcji, jaką można zrealizować w ramach jednego systemu: 65 534

Maksymalna ilość okablowania systemowego (przewodu magistralnego w ramach jednego systemu): 916 km (916 000 m)

Statystyczna wielkość instalacji (przewodu magistralnego) w domu: 200-300 m

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj

stanowisko3.jpg

Nasze Laboratorium

Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.