Szkolenia KNX Partner

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character
Start ETS4

ETS4 wprowadzenie

Email Drukuj PDF

Program ETS (Engineering Tool Software) jest gwnym narzdziem do konfiguracji urzdze w systemie KNX. Aktualnie mamy do dyspozycji czwart jego wersj ? ETS4. Producentem programu jest organizacja KONNEX i z jej stron internetowych (www.knx.org) mona pobra wersj instalacyjn.

Wymagania systemowe:

Windows XP Professional; SP3 (32 Bit)
Windows XP Professional; SP2 (64 Bit)
Windows Vista; SP2 (32/64 Bit)
Windows 7; SP1 (32/64 Bit)

Wymagania sprztowe:

Procesor CPU: ? 2 GHz
Pami RAM: ? 2 GB
Dysk twardy: ? 20 GB
Rozdzielczo ekranu: ? 1024 x 768

Do komunikacji z systemem niezbdny jest jeden z poniszych interfejsw:

- RS232

- USB

- IP

Program wystpuje w trzech wersjach:

ETS4 Demo: przeznaczony do testw, mamy moliwo tworzenia projektw i programowania instalacji z maksymalnie trzema urzdzeniami w jednym projekcie, dowolna ilo projektw, - jest to wersja bezpatna,

ETS4 Lite: przeznaczony do maych instalacji, maksymalnie dwadziecia urzdze w jednym projekcie, dowolna ilo projektw,

ETS4 Profesionnal: pena funkcjonalno, dowolna ilo urzdze w projekcie, dowolna ilo projektw.

Wersj demonstracyjn pobieramy po wczeniejszej rejestracji na stronie https://onlineshop.knx.org/register . Rejestracja jest bezpatna. Po zainstalowaniu wersji demonstracyjnej, moemy j przeksztaci do wersji Lite lub Professional po opaceniu odpowiedniej licencji, za pomoc konta utworzonego podczas rejestracji.

Opis programu ETS4

Podczas pierwszego uruchomienia programu, na ekranie ukae si okno gwne (rysunek 1).

Rysunek 1. Okno gwne programu ETS4

gdzie:

a) Szybkie dziaania i ostatnie projekty

b) Pasek moduw

c) Przestrze robocza

Poszczeglne moduy s odpowiedzialne za:

Szybkie dziaania i ostatnie projekty:

bezporednie odwoania do najczciej uywanych funkcji w programie ETS4 oraz dostp do ostatnio otwieranych projektw.

? Zmie baz danych
Okno dialogowe zmiany bazy danych jest takie samo, jak okno w module Bazy danych.

? Nowy Projekt
Tworzy nowy projekt (bez asystena)

? Nowy Projekt (Asystent)

Tworzy projekt uywajcy Asystenta. Jest to Kreator tworzenia nowego projektu, co pozwala na wykorzystanie wczeniej zdefiniowanych szablonw projektu.

? Diagnostyka
Najczciej uywane funkcje do diagnostyki instalacji, dla ktrych nie jest koniecznie otwieranie projektu.

? Import Danych
Jest to jedna z najwaniejszych i najczciej wykorzystywanych funkcji podczas tworzenia projektu. Pozwala na import wczeniej utworzonych projektw lub danych produktu (aplikacji) do wykorzystywanych urzdze. Kliknicie na powysz funkcj otworzy Kreator Importu ETS4.

? Pomoc
Otwiera modu pomocy statycznej dla programu ETS4

? Wyjcie
Zamyka program ETS4

Ostatnie projekty

Otwiera, z listy historii jeden z ostatnio otwartych projektw ETS.

Pasek moduw:

wywouje przejcie do przestrzeni roboczej jednej z funkcji:

? Widok oglny - okna: Widok oglny projektw, Informacje o wersji i licencji ETS4, Informacje o produktach KNX, Nowoci KNX,

? Projekty -Otwarcie, edycja, import i eksport projektw ETS,

? Katalogi- Menader, importu i eksportu aplikacji do produktw KNX,

? Bazy danych - Otwarcie istniejcej bazy danych, tworzenie nowych baz danych, wykonywanie/odtwarzanie kopii bezpieczestwa,

? Ustawienia - Zmiana ustawie globalnych dla interfejsu uytkownika ETS, interfejsw komunikacyjnych itp.

Przestrze robocza:

Obszar, w ktrym wywietlana jest aktualna przestrze robacza, odpowiednia dla wybranego moduu.

c.d.n.

 

Certyfikowane Centrum szkoleniowe KNX


Szukaj

rozdzielnia2.jpg

Nasze Laboratorium

Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.