Szkolenia KNX Partner

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start ETS4

ETS4 wprowadzenie

Email Drukuj PDF

Program ETS (Engineering Tool Software) jest głównym narzędziem do konfiguracji urządzeń w systemie KNX. Aktualnie mamy do dyspozycji czwartą jego wersję – ETS4. Producentem programu jest organizacja KONNEX i z jej stron internetowych (www.knx.org) można pobrać wersję instalacyjną.

 

Wymagania systemowe:

Windows XP Professional; SP3 (32 Bit)
Windows XP Professional; SP2 (64 Bit)
Windows Vista; SP2 (32/64 Bit)
Windows 7; SP1 (32/64 Bit)

Wymagania sprzętowe:

Procesor CPU: ≥ 2 GHz
Pamięć RAM: ≥ 2 GB
Dysk twardy: ≥ 20 GB
Rozdzielczość ekranu: ≥ 1024 x 768

Do komunikacji z systemem niezbędny jest jeden z poniższych interfejsów:

- RS232

- USB

- IP

 

Program występuje w trzech wersjach:

ETS4 Demo: przeznaczony do testów, mamy możliwość tworzenia projektów i programowania instalacji z maksymalnie trzema urządzeniami w jednym projekcie, dowolna ilość projektów, - jest to wersja bezpłatna,

ETS4 Lite: przeznaczony do małych instalacji, maksymalnie dwadzieścia urządzeń w jednym projekcie, dowolna ilość projektów,

ETS4 Profesionnal: pełna funkcjonalność, dowolna ilość urządzeń w projekcie, dowolna ilość projektów.

 

Wersję demonstracyjną pobieramy po wcześniejszej rejestracji na stronie https://onlineshop.knx.org/register . Rejestracja jest bezpłatna. Po zainstalowaniu wersji demonstracyjnej, możemy ją przekształcić do wersji Lite lub Professional po opłaceniu odpowiedniej licencji, za pomocą konta utworzonego podczas rejestracji.

 

Opis programu ETS4

Podczas pierwszego uruchomienia programu, na ekranie ukaże się okno główne (rysunek 1).

  

 Rysunek 1. Okno główne programu ETS4

 

gdzie:

a)     Szybkie działania i ostatnie projekty

b)     Pasek modułów

c)      Przestrzeń robocza

 

Poszczególne moduły są odpowiedzialne za:

 

Szybkie działania i ostatnie projekty:

bezpośrednie odwołania do najczęściej używanych funkcji w programie ETS4 oraz dostęp do ostatnio otwieranych projektów.

·    Zmień bazę danych
Okno dialogowe zmiany bazy danych jest takie samo, jak okno w module Bazy danych.

·    Nowy Projekt
Tworzy nowy projekt (bez asystena)

·    Nowy Projekt (Asystent)

Tworzy projekt używający Asystenta. Jest to Kreator tworzenia nowego projektu, co pozwala na wykorzystanie wcześniej zdefiniowanych szablonów projektu. 

·    Diagnostyka
Najczęściej używane funkcje do diagnostyki instalacji, dla których nie jest koniecznie otwieranie projektu.

·    Import Danych
Jest to jedna z najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych funkcji podczas tworzenia projektu. Pozwala na import wcześniej utworzonych projektów lub danych produktu (aplikacji) do wykorzystywanych urządzeń. Kliknięcie na powyższą funkcję otworzy Kreator Importu ETS4.

·    Pomoc
Otwiera moduł pomocy statycznej dla programu ETS4

·    Wyjście
Zamyka program ETS4

Ostatnie projekty

Otwiera, z listy historii jeden z ostatnio otwartych projektów ETS.

 

Pasek modułów:

wywołuje przejście do przestrzeni roboczej jednej z funkcji: 

·        Widok ogólny   - okna: Widok ogólny projektów, Informacje o wersji i licencji ETS4, Informacje o produktach KNX, Nowości KNX,

·        Projekty             - Otwarcie, edycja, import i eksport projektów ETS,

·        Katalogi             - Menadżer, importu i eksportu aplikacji do produktów KNX,

·        Bazy danych     - Otwarcie istniejącej bazy danych, tworzenie nowych baz danych, wykonywanie/odtwarzanie kopii bezpieczeństwa,

·        Ustawienia        - Zmiana ustawień globalnych dla interfejsu użytkownika ETS, interfejsów komunikacyjnych  itp.

 

Przestrzeń robocza:

Obszar, w którym wyświetlana jest aktualna przestrzeń robacza, odpowiednia dla wybranego modułu.

c.d.n.

 

Szukaj

willa.jpg

Nasze Laboratorium

Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.