Szkolenia KNX Partner

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin konkursu

Email Drukuj PDF

Regulamin „Konkursu VI Konferencji Inteligentnych Systemów Budynkowych”:

1. Podczas „Konkursu VI Konferencji Inteligentnych Systemów Budynkowych”, w każdym dniu konferencji losowana będzie nagroda dnia – tablet.

2. W losowaniu uczestniczyć mogą wszystkie osoby, które są uczestnikami konferencji poza organizatorami.

3. Warunkiem udziału w losowaniu jest:

a) Udział w wykładach,

b) Oddanie poprawnie wypełnionych: karty odpowiedzi i ankiety (na odwrocie karty odpowiedzi).

4. Karta odpowiedzi na pytania zawiera spis wykładów oraz pola odpowiedzi.

5. Karta odpowiedzi uznana jest za ważną, jeśli:

a) Oznaczona jest imieniem i nazwiskiem osoby biorącej udział w wykładach,

b) Ma minimum 50% poprawnie zakreślonych lub wpisanych odpowiedzi.

c) Poprawnie, według zawartych na niej instrukcji, wypełniona została ankieta na odwrocie karty odpowiedzi.

6. Pytania dotyczące prezentowanych wykładów zaprezentowane zostaną po zakończeniu ostatniego wykładu w danym dniu.

7. Losowanie odbywa się:

a) I dnia Konferencji o godz. 16.00

b) II dnia konferencji o godz. 16.00

8. Osoba, której karta zostanie wylosowana musi być obecna na Sali podczas losowania.

9. Losowanie jest powtarzane, jeśli:

a) Karta nie jest kompletna, tzn. jeśli nie ma prawidłowo zaznaczonych minimum 50% odpowiedzi,

b) Nie jest poprawnie wypełniona strona z ankietą,

c) Osoba, której karta została wylosowana nie jest obecna na głównej sali wykładowej podczas losowania.

 

 

 

 

 

Szukaj

stanowiska1.jpg

Nasze Laboratorium

Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.