Baza Wiedzy - Testy i recenzje urządzeń KNX

KNX Training Polska

Testy i recenzje urządzeń KNX

  1. Moduł przekaźnikowy Theben RMG4i

Moduły przekaźnikowe, to jedne z podstawowych urządzeń w systemie automatyki budynkowej. Pełnią one funkcję „wyjść cyfrowych”, czyli umożliwiają załączanie/wyłączanie odbiorników elektrycznych. Dzisiaj do naszego laboratorium trafił moduł firmy Theben, na pokładzie którego mamy cztery przekaźniki i nie tylko…

  1. Jak wygląda urządzenie.

Standardowo, przekaźniki zostały zamknięte w obudowie o rozmiarze 4 modułów, montowanej na szynie DIN 35.

Zaciski poszczególnych przekaźników wyprowadzone są „od góry” – są one bezpotencjałowe, a w dolnej części konieczne jest podłączenie zasilania 23VAC i magistrali KNX. Z przodu obudowy mamy możliwość ręcznego załączania poszczególnych przekaźników (wersja elektroniczna) oraz obserwacji stanów załączenia i wyłączenia za pomocą diod sygnalizacyjnych. Ciekawym rozwiązaniem jest dodatkowy przycisk „man”. Po jego włączenie, urządzenie nie reaguje na komunikaty przełączania styków przekaźnika za pomocą komunikatów z magistrali KNX – prawdziwy tryb manualny.

Dosyć innowacyjnym rozwiązaniem jest możliwość odłączenia portu magistralnego, który jest „wciskany” od przodu urządzenia. Dzięki temu, w przypadku mechanicznego uszkodzenia styków przekaźników, możemy wymienić samą obudowę i przenieść port magistralny z programem obsługi urządzenia – nie jest konieczne programowanie urządzenia po takiej ingerencji.

Urządzenie pracuje w konfiguracji „MIX”, proponowanej przez firmę Theben. Dzięki takiemu podejściu, możemy obniżyć koszty instalacji (części „rozdzielnicowej”), a zastosowane moduły elastycznie (pod względem funkcjonalności) dopasować do konkretnych zastosowań.

https://www.youtube.com/watch?v=VN1hUZoMl1Y

 

 

  1. Zastosowanie

Typowym zastosowaniem urządzenia jest załączanie/wyłączanie obwodów elektrycznych. Obciążalność każdego z przekaźników wynosi do 16A (należy zwrócić uwagę na typy odbiorników!). Jednak najciekawsze właściwości urządzenia kryją się w jego parametrach.

  1. Najciekawsze parametry i funkcjonalności

Oprócz standardowych funkcji ON/OFF, opóźnienia ON, opóźnienia OFF, pracy impulsowej, pracy w konfiguracji wyłącznika klatkowego, każdy z przekaźników ma możliwość pomiaru prądu, jaki płynie przez jego styki. Wartość pomiaru transmitowana jest przez obiekt komunikacyjny. Minimalny próg zmiany inicjującej telegram to 50 [mA]. Alternatywnie możemy zmusić urządzenie do cyklicznego wysyłania wartości pomiarowych – min co 120 [s].

Oprócz samych pomiarów prądu, można ustalić wartości progowe, które zainicjują wysłanie rozkazu 1-no bitowego, informującego np. o przekroczeniu granicznej dla danej sytuacji wartości prądu. Progi ustawiane są od 100 [mA] do do 16 [A] co 100 [mA]. Oczywiście niezależnie dla przekroczenia „w górę” i „w dół”.

Ciekawą funkcjonalnością jest również pomiar mocy (teoretycznej). Wartość wyniku transmitowanego przez obiekt komunikacyjny, jest iloczynem zmierzonej wartości prądu i pewnego, wpisywanego w parametrach, współczynnika.

Inną ciekawostką jest licznik czasu pracy załączonego przekaźnika, również odzwierciedlony w obiekcie komunikacyjnym.

Oprócz tych funkcjonalności, przekaźniki posiadają podstawowe funkcje logiczne, takie jak AND, OR, XOR oraz funkcje blokowania z kontrolowaną reakcją styków.

  1. Co wyróżnia urządzenie od konkurencji.

Urządzenie oprócz standardowych funkcji przekaźnikowych, daje możliwości pomiarowe prądu i czasu pracy. Staje się przez to jednym z podstawowych elementu „smartmeateringu” budynku. Wiadomym jest, że oszczędności jakie niesie automatyzacja budynków, mogą istnieć tylko w przypadku kiedy mam odpowiednią ilość pomiarów. A to sprytne urządzenie, oprócz jego standardowych funkcji, te pomiary nam daje.

  1. Plusy i minusy
Plusy: Minusy:
– pomiary prądu na każdym przekaźniku,

– możliwość określania progów przekroczenia prądu,

– cicha praca poszczególnych przekaźników,

– możliwość rozbudowy w konfiguracji MIX,

– autonomiczny port magistralny,

– pomiar czasu pracy przekaźników,

– wbudowane funkcje logiczne.

 

 

 

– „sklejające” się styki przekaźników,

– zdarzają się uszkodzenia modułów pomiarowych,

 

  1. Szczegółowy opis parametrów i możliwości modułu oraz aplikacja do ETS:

https://www.theben.de/en/rmg-4-i-knx-4930210