Szkolenia Zaawansowane KNX

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs podstawowy KNX i posiadają status Partner KNX. Kurs realizowany jest w znaczącej części jako ćwiczenia praktyczne. Każdy moduł omawiany jest na wstępie teoretycznie (ok. 15 minut do modułu), następnie realizowane są ćwiczenia praktyczne, zgodnie z zeszytem ćwiczeń oraz zmianami (rozszerzeniami) zadanymi przez prowadzącego zajęcia.

Szkolenie Zaawansowane KNX zawiera:

   1. Sprzęgła/Routery IP (obszarowe, liniowe, repetytory):
 • adresowanie,
 • ręczne dodawanie adresów do tablicy filtrów,
 • parametryzacja sprzęgieł,
 • połączenie mediów komunikacyjnych (TP, IP, RF),

  1. 2. Bezpieczeństwo transmisji w KNX:
 • cykliczne wysyłanie telegramów z monitorowaniem odbioru (alarm wiatrowy),
 • priorytety,
 • monitorowanie zasilania,
 • realizacja systemu alarmowego z zastosowaniem systemu KNX (centrala alarmowa, detektory stref, czujniki ruchu),

  1. 3. Flagi obiektów komunikacyjnych:
 • wyjaśnienie działania flag obiektów komunikacyjnych(C, R, W, T, U)
 • kolejność przypisywania obiektów komunikacyjnych,
 • odpytywanie obiektów z więcej niż jedną grupą adresową,
 • prawidłowe zaznaczenie flag w realizacji wyłącznika schodowego,

  1. 4. Kontrola jasności:
 • sterowanie oświetleniem ściemnianym (żarowe, LED, elektroluminescencyjne),
 • kalibracja wyjścia ściemniaczy (korekcja charakterystyki wyjściowej),
 • czujniki jasności – kontrola jasności w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego, sterowanie progowe,
 • czujniki jasności – kontrola w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, sterowanie ciągłe z utrzymaniem stałej jasności,
 • zadawanie wartości jasności, f. Blokowanie automatycznej kontroli jasności,

  1. 5. Operacje logiczne w KNX:
 • opóźnienia czasowe,
 • podstawowe funkcje logiczne w urządzeniach KNX (AND, OR, GATE, LOCK),
 • moduły logiczne – schematy graficzne funkcji logicznych,
 • funkcje logiczne oraz operacje arytmetyczne w zaawansowanych urządzeniach KNX (Panele dotykowe, serwery wizualizacyjne),

  1. 6. Sterowanie ogrzewaniem w KNX:
 • projektowanie sterowania ogrzewaniem,
 • sposoby sterowania ogrzewaniem (dwustanowe, ciągłe, PWM),
 • tryby pracy ogrzewania (Komfortowe, oszczędnościowe, nocne, antyzamrożeniowe),
 • połączenie lokalnego sterowania ogrzewaniem z BMS,
 • zmiana wartości bazowej z poziomu BMS,
 • sterowanie uzależnione od czasu,
 • sterowanie chłodzeniem,

  1. 7. Wizualizacja systemu KNX:
 • wizualizacja z zastosowaniem paneli informacyjnych,
 • wizualizacja z zastosowaniem dedykowanych paneli dotykowych,
 • wizualizacja z zastosowaniem oprogramowania wizualizacyjnego KNX,
 • wizualizacja z zastosowaniem serwerów internetowych,
 • ustawienia parametrów sprzęgieł dla potrzeb wizualizacji,
 • odpytywanie grup w systemach wizualizacji,

  1. 8. Narzędzia dodatkowe KNX:
 • odczytywanie informacji o urządzeniach,
 • monitoring telegramów, statystyka transmisji w systemie KNX,
 • wymuszanie rozkazów w systemie KNX,
 • opcje dodatkowe w programie ETS4 (np. dołączanie plików dodatkowych),
 • sposób tworzenia projektów logicznych dla systemu KNX,
 • sceny świetlne- konfiguracja,
 • sceny świetlne – uczenie,
 • sterowanie z zastosowaniem programów czasowych,

  1. 9. Inteligentne opomiarowanie KNX - Smartmetering:
 • pomiary elektryczne (napięcie, prąd, częstotliwość, moc, energia),
 • pomiary środowiskowe (temperatura, CO2, VOC, natężenie oświetlenia),
 • archiwacja, analiza i wyświetlanie danych pomiarowych.

  1. 10. Integracja i sterowanie AV w połączeniu z KNX:
 • sterowanie AV za pomocą IR,
 • sterowanie AV za pomocą IP,
 • integracja urządzeń AV z systemem KNX za pomocą specjalistycznych urządzeń i serwerów.

  1. 11. Integracja systemu KNX z PLC:
 • przygotowanie projektu w sterowniku PLC,
 • transfer projektu z PLC do ETS5 (połączenie zmiennych wewnętrznych sterownika z obiektami komunikacyjnymi KNX),
 • połączenie systemu KNX z PLC,
 • wykorzystanie zasobów PLC w systemie KNX,
 • wizualizacja KNX w WebSerwer’ze PLC,
 • Zapraszamy na Zaawansowane Szkolenie KNX:

  Informacje: tel. 530-813-317